III 2022 Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie na Ukrainie?

Wojna na Ukrainie to ogromna tragedia, która niesie za sobą niewyobrażalne zniszczenia. To również wiele ludzkich dramatów oraz dzieci pozbawionych poczucia bezpieczeństwa. Wiele rodzin szukając schronienia dotarła również w nasze strony. Aby pomóc dzieciom, teraz w tym trudnym czasie, doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego: Renata Pietras-Pacynko oraz Małgorzata Pietruk zachęcają nauczycieli do zapoznania się z listem Ministerstwa Edukacji i Nauki – Departament Wychowania i Edukacji Włączającej. List dotyczący rekomendacji dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na temat: „Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie”

Zamieszczone są tam informacje:

- Na co nauczyciele i wychowawcy powinni zwracać uwagę podczas rozmów  z dziećmi i uczniami,

- Jak zachować się podczas rozmów i na co zwracać szczególną uwagę,

- W jaki sposób wzmocnić poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci i uczniów,

- Sposoby i formy porozumiewania się z dziećmi z Ukrainy.

 

Zachęcamy do wykorzystania prezentowanego materiału.

Jak_rozmawia_z_dziemi_i_uczniami_o_sytuacji_w_Ukrainie.pdf