III 2020 "W Królestwie uczuć - o mocy emocji"


Renata Pietras - Pacynko
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowują unikalne scenariusze zajęć, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób tłumaczą świat wartości i przeżywanych emocji. Celem realizacji scenariuszy jest lepsze poznanie siebie i innych ludzi. Rozwój kompetencji społeczno – emocjonalnych od najmłodszych lat pozwoli dzieciom stawać się lepszym człowiekiem oraz nauczy być wrażliwym na potrzeby innych.

W propozycji zajęć dla dzieci przedszkolnych Kulczyk Foundation chce wesprzeć nauczycieli, w prowadzeniu treningu emocji z dziećmi. Dzieci w tym okresie dopiero uczą się rozpoznawać emocje i je nazywać. Przed nauczycielami stoi zatem duże wyzwanie. Jak omawiać z dziećmi różne uczucia i emocje? W jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić je przez doświadczenie emocji, także tych nieprzyjemnych i trudnych? W jaki sposób nauczyć empatii, szacunku dla drugiego człowieka? Zapraszam do skorzystania z przygotowanego przez Kulczyk Foundation cyklu zajęć „W Królestwie Uczuć”, które są pomocne w tym niełatwym i obarczonym dużą odpowiedzialnością zadaniu. Tworząc wspólnie z nauczycielami bajkową opowieść, dzieci poznają bohaterów tego fantastycznego świata, staną się jego częścią i pokierują losami mieszkańców królestwa, jednocześnie ucząc się rozpoznawać i wyrażać uczucia oraz emocje.

„W Królestwie Uczuć” to realizowany w podziale na dziesięć epizodów cykl zajęć, które angażując dzieci we współtworzenie historii wydarzeń w Królestwie Uczuć, rozwijają ich kompetencje emocjonalne – umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć oraz stanów emocjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem: radości, smutku, złości, tęsknoty, zawstydzenia, satysfakcji, poczucia sprawczości.

Cykl zainspirowany jest szkocką metodą storyline, która oddaje znaczną część decyzji za tworzenie narracji uczestnikom zajęć, rozwijając w nich poczucie sprawczości i zwiększając ich zaangażowanie. Dzięki zabiegowi tworzenia postaci, w które wcielają się dzieci, łatwiej jest im zrozumieć trudniejsze uczucia doświadczane przez bohaterów, jednocześnie dając im możliwość zdystansowania się i przećwiczenia wyrażania uczuć. Narracja prowadzona jest przez nauczyciela, za pomocą odgrywania kolejnych scen z wykorzystaniem postaci pary królewskiej i ich psa. Nauczyciel mając świadomość celów zajęć oraz kolejnych wydarzeń w historii, naprowadza dzieci na wskazane tematy, zostawiając im jednocześnie przestrzeń na kreatywne działanie i wzięcie odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz tworząc bezpieczne ramy do wyrażania wszystkiego, co pojawia się w umysłach i sercach dzieci przy okazji przygód bohaterów opowieści. W trakcie zajęć dzieci razem tworzą wspólną dla wszystkich scenerię i uzupełniają swoje indywidualne Karty Mieszkańca Królestwa Uczuć.

W celu wsparcia dzieci w rozwoju kompetencji emocjonalnych w materiałach dla nauczycieli można znaleźć także opracowane przez doświadczoną psychoterapeutkę rodzinną informacje dla rodziców i opiekunów. Informacje te można przekazać rodzicom po każdych zajęciach, zachęcając do kontynuacji tematu i pracy z dzieckiem nad rozpoznawaniem, nazywaniem i wyrażaniem uczuć oraz emocji.

Cykl „Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli – edycja 2019” został objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara.

https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/scenariusze/3-6-lat-edycja2/o-zeszycie