Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli

 


Kurs 5.2.9. Tradycje świąt Bożego Narodzenia inspiracją dla uczniów w edukacji wczesnoszkolnej  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Izabela Janocha 

Kalalendarz zajęć 2018-12-04 godz.: 14:30


Kurs 9.8. Gry i zabawy integracyjne na zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych  

Kategoria kursu 9. Inne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Małgorzata Kulik 

Kalalendarz zajęć 2018-12-04 godz.: 15:00 


Kurs 4.1.1. Doskonalenie kompetencji wicedyrektora szkoły   

Kategoria kursu 1. Zarządzanie szkołą 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Izabela Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2018-12-10 godz.: 09:00 


Kurs 9.7. Praca z grupą i w grupie  

Kategoria kursu 9. Inne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Barbara Sałacka 

Kalalendarz zajęć 2018-12-11 godz.: 15:00


Kurs 5.6.3. Wykorzystanie Geogebry do wizualizacji zagadnień matematycznych w szkole ponadpodstawowej  

Kategoria kursu 6. Matematyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Barbara Pawlak 

Kalalendarz zajęć 2018-12-13 godz.: 15:00