Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli

 


Kurs 5.1.12. Szyję sobie – kreatywne zajęcia w edukacji wczesnoszkolnej  

Kategoria kursu 1. Edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Izabela Janocha 

Kalalendarz zajęć 2019-02-19 godz.: 15:00 


Kurs 5.1.6. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym przedszkolaków  

Kategoria kursu 1. Wychowanie przedszkolne 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Renata Pietras-Pacynko 

Kalalendarz zajęć 2019-02-19 godz.: 15:00


Kurs 6.3. eNauczyciel – projektowanie ćwiczeń multimedialnych na lekcje przedmiotowe  

Kategoria kursu 6. Kursy e-learningowe 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Marek Suckiel 

Data rozpoczęcia kursu 2019-02-19 


Kurs 4.1.2. Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie obserwacji   

Kategoria kursu 1. Zarządzanie szkołą 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Izabela Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2019-02-22 godz.: 09:00


Kurs 5.2.7. Book folding. Co można wyczarować ze starych książek?  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 3 

Miejce szkolenia Biblioteka Pedagogiczna Koszalin, ul. Piłsudskiego 62 

Kadra   Daria Kosior   Dorota Motyka   Marzena Gazińska 

Kalalendarz zajęć 2019-02-23 godz.: 10:00 


Kurs 5.10.8. Programowanie w języku Python  

Kategoria kursu 10. Programowanie na wszystkich etapach edukacyjnych 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Dariusz Piekarz 

Kalalendarz zajęć 2019-02-23 godz.: 09:00


Kurs 5.2.3. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Iwona Łotysz 

Kalalendarz zajęć 2019-02-23 godz.: 09:00


Kurs 4.5.8. Jak efektywnie zarządzać relacjami?  

Kategoria kursu 5. Nowoczesne metody nauczania 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Alicja Lorenz 

Kalalendarz zajęć 2019-02-23 godz.: 09:00


Kurs 5.2.6. Rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci   

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska 

Kalalendarz zajęć 2019-02-23 godz.: 09:00