Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli


Kurs 4.4.2. Metody i formy pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   

Kategoria kursu 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne, integracyjne 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Bogumiła Załuska 

Kalalendarz zajęć 2018-10-19 godz.: 14:30


Kurs 4.8.1. Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych   

Kategoria kursu 8. Turystyka szkolna 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra  Zenon Decyk   Janusz Skowyrski  

Kalalendarz zajęć 2018-10-20 godz.: 08:30


Kurs 4.7.2. Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela   

Kategoria kursu 7. Kursy komputerowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Marek Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2018-10-20 godz.: 09:00


Kurs 4.3.4. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

Kategoria kursu 3. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska 

Kalalendarz zajęć 2018-10-20 godz.: 09:00 


Kurs 4.3.8. I śmiech niekiedy może być nauką. Gry i zabawy wspierające wychowanie   

Kategoria kursu 3. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Mariola Rink-Przybylska 

Kalalendarz zajęć 2018-10-20 godz.: 09:00


Kurs 5.1.2. Kreatywne zabawy plastyczne z przedszkolakami  

Kategoria kursu 1. Wychowanie przedszkolne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Renata Pietras-Pacynko 

Kalalendarz zajęć 2018-10-23 godz.: 15:00 


Kurs 5.5.3. Katecheci – katechetom  

Kategoria kursu 5. Religia 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Alicja Lorenz 

Kalalendarz zajęć 2018-10-24 godz.: 15:00


Kurs 5.11.2. Opracowanie zbiorów bibliotecznych w programie komputerowym  

Kategoria kursu 11. Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia Biblioteka Pedagogiczna Koszalin, ul. Piłsudskiego 62 

Kadra Dorota Motyka 

Kalalendarz zajęć 2018-10-25 godz.: 14:00 


Kurs 2.3. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej  

Kategoria kursu 2. Kursy kwalifikacyjne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Izabela Suckiel 

Kalalendarz zajęć

2018-10-26 godz.: 15:30
2018-10-27 godz.: 09:00


Kurs 5.2.7. Book folding. Co można wyczarować ze starych książek?  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia Biblioteka Pedagogiczna Koszalin, ul. Piłsudskiego 62 

Kadra   Daria Kosior   Marzena Gazińska   Dorota Motyka 

Kalalendarz zajęć 2018-10-27 godz.: 10:00


Kurs 6.23. Planowanie i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej   

Kategoria kursu 6. Kursy e-learningowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Izabela Suckiel 

Rozpoczęcie kursu 2018-10-29