V 2021 I Wiosenny Przegląd Artystyczny dla dzieci 3 – 4 letnich

Marta Sławińska- Świtalska, Aleksandra Nowosad- Przedszkole Nr 12 w Koszalinie

Okres wiosenny jest szczególnie barwny i interesujący dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Nie tylko dlatego, że następuje zmiana dekoracji w sali z zimowej  (większości biało-niebieskiej) na wiosenną, ale też ze względu na zmiany zachodzące w przyrodzie. 

Właśnie, zmiany następujące w przyrodzie stały się dla nas inspiracja do ogłoszenia wiosennego przeglądu wiosennego dla dzieci z grup 3-4 letnich.

Celem przeglądu było:

  • pogłębienie wiedzy przyrodniczej;
  • rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralne;
  • uwrażliwienie na piękno słowa mówionego;
  • rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym oraz korzystania z mikrofonu;
  • oswajanie się ze sceną: odpowiednie zwrócenie do publiczności, dykcja, siła głosu;
  • wyrabianie odwagi i śmiałości;
  • doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów, piosenek.

Rodzice wspólnie z dziećmi przygotowali wiersze, piosenki o tematyce wiosennej oraz stroje. Zainteresowanie przeglądem było bardzo duże, zgłosiło się 27 uczestników. Przygotowanie plakatów informacyjnych, scenografii oraz podwyższenia dla małych artystów było bardzo pracochłonne, ale efekt końcowy naszym zdaniem był zachwycający. Dzieci odważnie recytowały wiersze i śpiewały piosenki przygotowane wspólnie z rodzicami. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową. A przegląd wpisał się w cykl corocznych uroczystości przedszkolnych.