Metoda kolorowych dźwieków w przedszkolu

METODA KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW to innowacyjna, nowatorska metoda nauki grania utworów muzycznych na podstawie kolorowych i różnorodnych figur geometrycznych.
W realizacji tej metody pomocna jest mata klawiszowa tzw. „Kolor Piano”.

Autorami Metody Kolorowych Dźwięków są Urszula i Adam Misior- nauczycielka i muzyk.

Jest to  pomocnicza metoda nauki gry na instrumencie klawiszowym z odwzorowaniem klawiatury pianina  dla najmłodszych dzieci. Nauka nut dla dzieci w tym wieku jest jeszcze za trudna i zbyt nużąca. Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów oraz kojarzenia odległości pomiędzy poszczególnymi figurami (które są odpowiednikiem określonej wartości rytmicznej nuty z orientacyjnym czasem wybrzmienia) najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę
z nauką muzyki.

Standardowa osiemdziesięcioośmio klawiszowa klawiatura pianina opatrzona jest systemem znaków w siedmiu kolorach:

- czerwony (DO)
- pomarańczowy (RE)
- żółty (MI)
- zielony (FA)
- niebieski (SOL)
- szary (LA)
- różowy (SI)

Natomiast do każdej z oktaw został przypisany jeden odrębny symbol / figura geometryczna
( serce, gwiazdka, koło, kwadrat trójkąt itp.) Kolory i kształty nie tylko zachęcają dzieci, ale także  motywują do nauki.

Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów oraz kojarzenia odległości pomiędzy poszczególnymi figurami (które są odpowiednikiem określonej wartości rytmicznej nuty
z orientacyjnym czasem wybrzmienia) dzieci nabywają umiejętności gry na instrumencie.

Metoda kolorowych dźwięków rozwija koordynację wzrokowo-słuchową oraz wzmacnia umiejętność rozróżniania i dopasowywania tych samych figur geometrycznych.

Ponadto pełni cztery podstawowe funkcje:

 • ogólnorozwojową,
 • stymulującą,
 • wspomaga uspołecznianie dzieci,
 • terapeutyczną.

Muzyka daje dzieciom dużo radości, a w połączeniu z ruchem, jest naturalnym źródłem ekspresji. Do najważniejszych celów edukacyjnych metody kolorowych dźwięków należą:

 • nauka utworów muzycznych,
 • zapoznanie z nutami oraz podstawowymi zasadami muzyki,
 • nauka i utrwalenie figur geometrycznych,
 • poznawanie układów tanecznych oraz ćwiczeń ruchowych,
 • doskonalenie umiejętności współpracy pomiędzy dziećmi,
 • oswajanie dzieci z występami,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności kooperacji i gry zespołowej.

Jakie wartości daje dzieciom stosowana metoda ?
Muzyka, w połączeniu z ruchem wyzwala w dzieciach ekspresję i jest naturalnym źródłem radości. Głównymi celami nauki poprzez kolory i kształty są:

 • poznanie utworów muzycznych,
 • zapoznanie z nutami oraz podstawowymi zasadami panującymi w muzyce,
 • poznanie figur geometrycznych,
 • wprowadzenie ćwiczeń ruchowych oraz układów tanecznych,
 • doskonalenie współdziałania między dziećmi,
 • oswajanie dzieci z występami przed publicznością,
 • rozwój koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • rozwój kompetencji gry zespołowej.

Edukacja muzyczna wpływa na rozwój dziecka w sferze fizycznej, psychicznej, intelektualnej i moralnej gdyż pełni ona cztery podstawowe funkcje: ogólnorozwojową, stymulującą, wspomaga uspołecznianie dzieci oraz terapeutyczną. Muzyka daje dzieciom dużo radości,
a w połączeniu z ruchem jest naturalnym źródłem ekspresji. System kolorowych dźwięków to innowacyjna, przełomowa metoda nauki utworów muzycznych na podstawie kolorowych
i różnorodnych figur geometrycznych.

Innowacja tworzy uatrakcyjnienie programu przedszkolnego, spożytkowanie twórczego potencjału wychowanków oraz rozwój wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez wielozmysłowe poznawanie świata w czasie zajęć.

Opracowała mgr Dorota Perkowska

Nauczyciel w Przedszkolu nr 37 w Koszalinie