Podstawy prawne awansu zawodowego w roku 2022

Obecnie w kwestiach związanych z awansem zawodowym nauczycieli obowiązują następujące przepisy:

Ustawa z 26 stycznia 1982r. karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2021r. poz. 1762), Rozdział 3a

Tekst jednolity Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j DZ. U. 2020 poz. 2200)

Nauczyciel kontraktowy i mianowany rozpoczynają staż na własny wniosek z początkiem roku szkolnego, czyli 1 września i do wniosku dołączają plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez wniosku z dniem nawiązania umowy o pracę, nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć.