Sto pomysłów na …

Wiosenne Zespoły Metodyczne i  XX Targi Edukacyjne

Jak co roku 5 i 6 kwietnia 2019 r. odbyły się Wiosenne Zespoły Metodyczne oraz  jubileuszowe XX Targi Edukacyjne organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Zgodnie z tradycją nauczyciele, dyrektorzy,  eksperci, wykładowcy, konsultanci i doradcy metodyczni, wydawcy podręczników  oraz wystawcy materiałów edukacyjnych spotkali się  w koszalińskiej Szkole Podstawowej nr 3.

Tematykę zajęć zdominowały zagadnienia związane z kolejnym etapem wdrażania reformy - po pierwsze z wprowadzaniem zmian w szkołach ponadpodstawowych ogólnokształcących oraz branżowych, po drugie - związane z realizacją dwóch podstaw programowych w równoległych  klasach z dwóch różnych systemów edukacyjnych. Kolejne zagadnienia dotyczyły planowania i organizacji kształcenia dostosowanego do  nowego modelu ucznia, do współczesnych potrzeb absolwenta szkoły, czyli rozwoju kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Na tych problemach skupili się nauczyciele przedmiotowi uczący języka polskiego i języków obcych,  historii i wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, informatyki oraz  matematyki. Ugruntowali swe przekonania o przydatności nowych metod i strategii uczenia oraz uczenia się  wykorzystujących wiedzę psychologii, pedagogiki i biologii m. in. na temat rozwoju mózgu. Uczestnicy analizowali materiał programowy, także wymagania egzaminacyjne na różnych szczeblach edukacji oraz sposoby nauczania, by wynik matury i egzaminów satysfakcjonował  uczniów. Ciekawi proponowanych rozwiązań metodycznych  mieli okazję rozmawiać o mniej znanych  sposobach  aktywizowania uczniów do czytania lektur, metodach transformacji wiedzy o bohaterach na informacje o życiu przydatne młodemu czytelnikowi. 

Wszystko w edukacji zaczyna się w przedszkolu, toteż licznie zgromadzeni nauczyciele przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego, także szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniach metodycznych ilustrujących realizację zadań przedszkoli i szkół z wykorzystaniem różnych form zabaw rozwijających kreatywność dzieci i angażujących ich emocje oraz zmysły artystyczne  np. poprzez: rysowanie, ruch, bieganie, zabawy rytmiczno-muzyczne, granie ról w teatrze cieni czy teatrze kukiełkowym, zabawy  teatrzykiem  kamishibai czy tworzenie lapbooka (tzw. czytanka na kolanka). Plastycy rozmawiali o twórczym wykorzystaniu form przestrzennych i dali upust wyobraźni, tworząc ze skrawków codzienności oryginalną biżuterię. Wuefiści wzięli udział w pokazowym treningu kreatywności.

Jednym z ważnych zadań nauczycieli jest tworzenie w szkole przestrzeni do edukacji włączającej. Nauczyciele z zainteresowaniem konfrontowali więc swą wiedzę z prezentowanymi na spotkaniu zadaniami nauczycieli wspomagających.  Pedagodzy także zainteresowali się arkanami sztuki prowadzenia mediacji w szkole, które prezentowała przedstawicielka Polskiego Centrum Mediacji. Na spotkaniu inspirację do wzbogacania form pracy oraz sposobność do refleksji o budowaniu autorytetu nauczyciela znaleźli nauczyciele katecheci. Dyrektorzy szkół w ramach spotkań Klubu Dyrektora przeznaczyli czas na przegląd aktualnych i planowanych zmian w prawie oświatowym oraz przedyskutowanie organizacji nadzoru pedagogicznego nad kształtowaniem kompetencji kluczowych.

W ciągu dwóch dni prawie tysiąc nauczycieli z Koszalina i koszalińskiego rejonu mogło skorzystać z czterdziestu dwóch form  spotkań, warsztatów, wykładów i  pokazów.  Uczestnicy Zespołów mieli dogodne warunki do zapoznania się z nowymi podręcznikami do nauczania w szkole ponadpodstawowej, także na niższych szczeblach edukacyjnych. W rozmowach z konsultantami wydawnictw mogli zapoznać się z koncepcją podręcznika, obudową multimedialną i metodyczną, wyjaśnić wątpliwości, zgłosić swoje spostrzeżenia i przydatne w uczeniu się rozwiązania metodyczne możliwe do zastosowania w podręcznikach. To była sposobność do wypożyczenia publikacji metodyczno-pedagogicznych z bogatej ekspozycji Biblioteki Pedagogicznej, a szczególnie do poznania form działania klubów nauczycieli prowadzonych przez wydawnictwa, zapoznania się z  okazowymi egzemplarzami podręczników już zatwierdzonych przez MEN. Zainteresowani mogli zakupić podręczniki, publikacje merytoryczne, poradniki i ćwiczenia, materiały pomocnicze, gry oraz różne formy pomocy dydaktycznych na stoiskach wystawionych przez wydawnictwa w ramach Targów Edukacyjnych.