POZYTYWNA PROFILAKTYKA. REINTEGRACJA ZESPOŁU KLASOWEGO PO PANDEMII - materiały pokonferencyjne

Centrum Edukacji Nauczycieli we współpracy z Prezydentem Miasta Koszalina zorganizowało 25 września 2021r. bezpłatną konferencję dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców: POZYTYWNA PROFILAKTYKA. REINTEGRACJA ZESPOŁU KLASOWEGO PO PANDEMII

Pani Joanna Węgrzynowska - mgr psychologii, certyfikowana trenerka PTP, trenerka TZA, wiceprezeska Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” - wygłosiła interaktywny wykład Integracja i reintegracja klasy po pandemii. W pierwszej części wykładu przytoczyła dane z raportów badających funkcjonowanie uczniów, nauczycieli w edukacji zdalnej (CEO, SZKOŁA Z KLASĄ). Zwróciła uwagę na pogarszające się funkcjonowanie psychiczne dzieci i pedagogów. Przypomniała różne role pełnione przez wychowawców oraz sensowność przeprowadzenia diagnozy relacji w klasie z wykorzystaniem różnych metod. Pani Joanna przybliżyła nam fazy rozwoju grupy, wskazując możliwe działania wychowawcy w każdej fazie. Na zakończenie przedstawiła dynamikę kryzysu i czynniki chroniące (budujące odporność): indywidualne, środowiskowe i relacyjne.

Kolejny wykład wygłoszony przez Pana Huberta Czemierowskiego - mgr. psychologii, certyfikowanego coacha oraz trenera Ośrodka „Intra” i Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” i „Spójrz Inaczej " – poświęcony był przede wszystkim dobrym przykładom budowania zespołu klasowego. Prowadzący wskazał różne metody odbudowania relacji rówieśniczych, np. zapraszanie gości, przesadzanie, organizację wydarzeń specjalnych. Przypomniał  również  ciekawe zabawy integrujące dzieci: np. cebula, bongo, słoik z makaronem. Zwrócił uwagę na zalety tworzenia przez uczniów zasad/norm klasowych oraz możliwość odwołania się do nich w sytuacjach trudnych. Ważnym elementem odbudowy relacji jest współpraca z rodzicami, których warto zapytać o ich oczekiwania i możliwości pomocy.

Bardzo dziękujemy prowadzącym za interesujące wykłady i uczestnikom za pozytywne informacje zwrotne. Miło nam było gościć Państwa w CEN-ie.

Pobierz prezentację