Kolejna grupa nauczycieli uzyskała kwalifikacje do zarządzania oświatą.

 

Zakończyliśmy kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Nasi słuchacze zdobyli wiedzę na temat prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania i realizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Kurs pozwolil na doskonalenie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego, organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

Ze względu na sytuację epidemiczną, większość zajęć odbywała sie się zdalnie, co jednak w żaden sposób nie wpłynęło na realizację programu i zapewnienie wysokiego poziomu kursu.

Zajęcia prowadzili wykładowcy z Poznania, Gdańska i Torunia, a także specjaliści i praktycy z naszego ośrodka.

Ukończenie kursu jest jednym z warunków przystapienia do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Planowane rozpoczęcie zajęć 8 października 2021 roku.