Świat wokół nas

W Zeszycie metodycznym nr 10 z serii eduFOCUS autorzy podejmują istotny aspekt kształcenia - wykorzystania dziecięcej ciekawości świata i natury badacza w procesie nauczania.  Stąd tytuł tego wydania - Świat wokół nas.  Doradcy metodyczni prezentują różne pomysły. Zapraszają dzieci do  posłuchania tego, co mówią drzewa i tego, co szepczą książki. Proponują nauczycielom chwilę refleksji nad światem widzianym przez  uczniów  doświadczających na co dzień  różnych emocji, borykających się z problemami towarzyszącymi poznawaniu siebie i innych, świata realnego i cybernetycznego. Jak sprawić, by uczniowie chętnie doświadczali świata i zdobywali wiedzę? Zapraszamy do lektury.